ประสบการณ์ในการทำงานของบริษัท อาทิเช่น

1) บริษัท ฯ ได้รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท มาร์โบว์ 30003 จำกัด (มหาชน) ในคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามสัญญาก่อสร้างอาคาร และสัญญาว่าจ้างตกแต่งอาคารที่ทำการ ทั้งนี้มีมูลค่าความเสียหายในคดีประมาณ 40 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความเข้าดำเนินคดีกับหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็น คดีปกครอง ณ ศาลปกครองสงขลา และ ดำเนินคดีอาญา ณ ศาลจังหวัด ยะลา ซึ่งต่อมาศาลได้พิพากษาให้หน่วยงานของรัฐชำระตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

2) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาทางด้านคดีและรับเป็นทนายความให้กับ บริษัท แอ็บโซลูท เดนิม จำกัด ในเรื่องของการผิดสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงงาน อันมีมูลค่าความเสียหายตามสัญญาเป็นเงินกว่า 400 ล้านบาท และดำเนินคดีกรณีผิดสัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท และเป็นที่ปรึกษากฏหมายให้กับโรงแรมในเครือแอคคอร์ (Accor)

3) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาให้กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลฯ เคยถูกฉ้อโกงสินค้าไปกว่า 100 ล้านบาท และหลบหนีไปต่างประเทศ บริษัท ฯ ได้เข้าดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด คือ นายอาซิด คามิน ซัน ออฟ เลท ฮาจีมูฮัมหมัดชา ในความผิดฐานฉ้อโกง โดยมีการดำเนินคดีระหว่างประเทศในการติดตามนำตัวผู้กระทำความผิดกลับมาดำเนินคดีอาญาในประเทศไทย จนในที่สุดผู้กระทำความผิดยินยอมชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างไทย-ญี่ปุ่น

4) บริษัท ฯ เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ริชาร์ทเอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ในการดูแลติดตามค่าใช้จ่ายส่วนกลางในอาคารชุดต่าง ๆ ที่บรืษัท ริชาร์ทเอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลอยู่ เช่น นิติบุคคลอาคารชุดศุภาลัย

5) บริษัท ฯ เคยรับเป็นทนายความให้แก่บริษัทค้าผ้า อมาร์ ดูวา จำกัด ในการ
เรียกร้องเงินปันผล , หุ้นส่วน จาก บริษัท อะมาร์การ์เด้น จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูวา เท็กซ์ไทล์ เป็นต้น จนสามารถเรียกร้องเงินปันผล, และหุ้นที่ได้ลงไว้กลับคืนมาได้เป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท

6) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษากฏหมายให้กับนิติบุคคลต่างๆ ที่ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค แฟบริคส์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมเท็กซ์ไทล์ เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินคดีในการติดตามเร่งรัดหนี้สินค้างชำระ ตลอดจนดำเนินคดีในชั้นศาลและดำเนินการบังคับคดี

7) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัท เอฟ.ซี.วาย.อิมปอร์ต จำกัด และบริษัท เค.วี,เอ.ออโต้เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ กรณีนี้จึงมีการให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีที่เกี่ยวกับศุลกากร

8) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัท ภัทรกิจเคมีคอล จำกัด ในการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า "J.C. CHEM"

9) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายและเป็นทนายความให้กับบริษัท G.A.EXPORT จำกัด

10) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายและเป็นทนายความให้กับนิติบุคคลอาคารชุด BLUECANYON HOME 1 จังหวัดภูเก็ต

11) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายและเป็นทนายความให้กับบริษัท Item Matrix จำกัด ในกรณีฟ้องร้องคดีทางแพ่ง เรียกค่าเสียหาย

12) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายและเป็นทนายความให้กับบริษัท N.K. Car Plaza จำกัด

13) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายและเป็นทนายความให้กับบริษัท Gold Trading จำกัด ในกรณีฟ้องร้องคดีทางอาญา ผิดสัญญาค้าทองคำ

14) บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายและเป็นทนายความให้กับบริษัท อโศก มอเตอร์ จำกัด ในกรณีฟ้องร้องคดีทางแพ่ง ผิดสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับห้างร้าน และบริษัทต่าง ๆ อีกมากมาย